BAZ-BUD - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Możliwości techniczne firmy

Przedsiębiorstwo przygotowane jest na wykonanie robót w każdej technologii (wielka płyta, wielki blok, konstrukcja monolityczna, ramy żelbetowe lub stalowe, technologia tradycyjna – roboty murowe wraz z oblicowaniem ścian, wykonawstwo kotłowni i węzłów cieplnych, kanałów ciepłowniczych z rur preizolowanych, sieci i przyłączy wodociągowych, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, robót drogowych, tynków tradycyjnych, robót okładzinowych i malarskich, a także prac dekarsko-blacharskich i posadzkarskich, instalacji c.o. wewnętrznej, instalacji gazowej oraz wod.-kan. wewnętrznej, robót elektrycznych wewnętrznych i oświetlenie terenu) z uwagi na długoletnie doświadczenie właściciela i kierownika budowy (wcześniejsze zatrudnienie w BKB) jak też pracowników fizycznych.