BAZ-BUD - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
W okresie 19.07.2001r. – 31.10.2001r. Zakład wykonał prace remontowo-modernizacyjne w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka mieszczącego się w Collegium Primum Zespołu Pałacowego Budynków Pałacu Branickich. Od dnia 01.12.1993r. w ramach Generalnego Wykonawstwa Zakład realizował budowę osiedla „POLIGON” w Kleosinie przy ul. Kraszewskiego. W tym okresie zostały zrealizowane budynki 1A, 1B, 12, 4, 5, 11, 6, 7, 8, 1 i 2 o łącznej powierzchni 16991,00 m2 przekazane w terminach umownych oraz jakości wykonanych robót nie budzących zastrzeżea ze strony Inwestora. W okresie 15.09.2001r. – 20.03.2003r. Zakład był generalnym wykonawcą budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 na osiedlu Ignatki przy ulicy Jodłowej o powierzchni 1603,72 m2. W podpiwniczeniu budynku zostały wykonane garaże o powierzchni 96,88 m2. W okresie 01.12.2001r. do 30.11.2002r. Załad jako generalny wykonawca realizowaliśmy budynek warsztatowo-magazynowy w Juchnowcu Górnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni 296,60 m2. Ponadto w 2002r.wykonywane były inne roboty, a mianowicie: dobudowa łącznika wraz z klatką schodową w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym oraz łącznika w Krynkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. W 2003 roku Zakład realizował docieplenie budynku Przedszkola w Wasilkowie, dokonał remontu pomieszczeń dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białymstoku, remontu pomieszczeń Zakładu Biologii Molekularnej AMB, docieplenie budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu wraz z modernizację kotłowni i instalacji c.o. , wykonanie łącznika w Zespole Szkół w Ksiżynie /pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły/. W 2005r. Zakład w ramach generalnego wykonawstwa wykonał budynek mieszkalny nr 3 na osiedlu Ignatki przy ulicy Jodłowej o powierzchni 1920,56m2. Od dnia 14.07.2004r. już jako Przedsiębiorstwo wykonuje budynek mieszkalny nr 4 na osiedlu Ignatki przy ulicy Jodłowej ze stopniem zaawansowania 90%, a od dnia 26 maja 2005r.budynek mieszkalny nr 6 na osiedlu Ignatki przy ulicy Jodłowej ze stopniem zaawansowania 35%.